Vergunningverlening, een vak apart

“Voor goed brood ga je ook naar de bakker”

Zorgvuldig, tijdig en vakkundig

Volledige ontzorging bij het verlenen van vergunningen

Uw partner op gebied van vergunningen

Vergunningverlening.nl is een specialist dienstverlener op het gebied van vergunningen. Of je nu een vergunningverlenende instantie bent of een vergunning nodig hebt, onze deskundige specialisten staan voor je klaar. Wij nemen het volledige vergunningverleningsproces uit handen voor overheidsorganisaties. Van een inkomende vergunningaanvraag tot het schrijven van de vergunning. Ook ondersteunen wij nutsbedrijven en aannemers in de GWW-sector bij het tijdig verkrijgen van de benodigde uitvoeringsvergunningen, en adviseren wij over uiteenlopende vergunningverleningsvraagstukken. 

Onze klanten waarderen onze kwaliteit en vakkundigheid. Wij hechten dan ook veel waarde aan deze twee zaken, evenals aan flexibiliteit en betrouwbaarheid. De wereld van vergunningverlening kent pieken en dalen en daarom leveren wij producten en diensten die met de klant meebewegen, zodat we zorgen voor rust en continuïteit. 

Diensten

Ontdek hoe wij u kunnen helpen met uw vergunningen.

De oorsprong van vergunningverlening.nl ligt bij het verlenen van vergunningen. We zijn trots dat we al jaren ondersteuning bieden aan bevoegde gezagen bij het verlenen van vergunningen. Of het nu gaat om het leveren van tijdelijk personeel of het volledig overnemen van het vergunningenproces middels vergunningverlening op productbasis.

Of u nu een projectteam, aannemer, overheidsinstantie of een andere betrokkene bent bij een groot project, wij staan klaar om u te begeleiden bij het aanvragen van vergunningen en het naleven van vergunningvoorschriften gedurende het hele project.

Hoe optimaliseren we ons vergunningenproces? Hoe passen we de werkwijze aan op de omgevingswet? Met welke type vergunningen dienen we rekening te houden bij ons project? Onze adviseurs adviseren u er graag over.

“Als je wilt leren, geef dan les”. Vergunningverlening.nl hecht niet alleen veel waarde aan de continue ontwikkeling van de eigen adviseurs, ook derden kunnen bij ons terecht voor ontwikkeling op gebied van vergunningen.

Werkvelden

Vergunningverlening.nl is actief in verschillende werkvelden.

Het doel van watervergunningen is om ervoor te zorgen dat activiteiten die het water beïnvloeden op een verantwoorde en duurzame manier worden uitgevoerd.

Een Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) vergunning is een allesomvattende vergunning die nodig is voor het uitvoeren van diverse activiteiten die invloed hebben op de fysieke leefomgeving.

Referenties

Ontdek wat onze klanten te zeggen hebben over onze diensten en producten. Lees hun positieve feedback en inspirerende verhalen.

“Waterschap Rivierenland werkt via Kristal compagnie al jaren samen met vergunningverlening.nl. Het feit dat we dit al jarenlang doen, is ook veelzeggend over de kwaliteit die vergunningverlening.nl levert. Professionele vergunningverleners met ervaring die snel zelfstandig aan de slag zijn.

Het maakt Waterschap Rivierenland flexibeler in het opvangen van pieken. Doordat de vergunningverleners ook bij andere organisaties werken, vergroot het tevens onze kennis. Ook zijn we tevreden over de persoonlijke benadering en het meedenken van Peter en Piet in de mogelijkheden.

Waterschap Rivierenland wenst vergunningverlening.nl veel succes!”

rivierenland

Hans van Gellecum

Afdelingshoofd Vergunningen, Toezicht en Handhaving

"In het verleden werkten wij, voornamelijk bij piekmomenten, vaak met externe inhuur van vergunningverleners. Een omslachtige en inefficiënte werkwijze omdat de aanbesteding tijdrovend was, het veel geld kostte en ervaren krachten ook op de detacheringsmarkt nauwelijks aanwezig zijn. Niet zelden hebben wij externe medewerkers voor veel geld zelf maandenlang op moeten leiden voordat ze eindelijk konden “leveren”.

In 2016 zijn wij, met eerlijk gezegd toch wel enige huivering en scepsis, een pilot gestart voor het werken per stuksprijs met Kristal Compagnie. Daarbij, zeker in de beginfase, veel aandacht besteed aan het maken van duidelijke afspraken in taken en processen en natuurlijk gekeken hoe het beviel. Deze samenwerking liep zo goed dat we uiteindelijk een meerjarencontract zijn aangegaan en dit bevalt ons nog steeds uitstekend. Vergunningverlening.nl werkt met deskundige en prettige professionals, levert goede kwaliteit, denkt kritisch mee en ontzorgt ons op een flexibele en efficiënte manier. Wij zijn dan ook nog steeds zeer tevreden over deze nieuwe werkwijze."

wshd

Erik Willemsen

Teamleider vergunningverlening

“Sinds enkele jaren maken wij al gebruik van de dienstverlening van Vergunningverlening.nl en diens voorganger Kristal Compagnie. In die tijd zijn er 4 personen steeds voor langere tijd bij ons werkzaam geweest.

Stuk voor stuk professionals en zeer gewaardeerde vergunningverleners. Vergunningverlening.nl onderscheidt zich wat mij betreft van andere leveranciers door de kwaliteit en de flexibiliteit bij het leveren van vergunningverleners en adviseurs vergunningverlening. Blijf vooral met de klanten meedenken zoals jullie dat nu doen, dan ligt er voor Vergunningverlening.nl een mooie toekomst in het verschiet.”

wetterskip-fryslan

René Goseling

Voormalig vakgroepleider vergunningverlening